Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Šauktiniai 2016 m. – sąrašas paskelbtas

Lietuvos jaunuoliai jau gali pasitikrinti, ar 2016 m. šauktinių sąraše yra įrašyta jų pavardė. Pilnas sąrašas paskelbtas ne iš karto, o ištaisius nedideles klaidas sistemoje.

Į posėdį Krašto apsaugos ministerijoje susirinkusiems dalyviams buvo pristatyta pastebėta klaida. Ši klaida atsirado, kai sudarius šaukimo sąrašus dėl techninės ir žmogiškosios klaidos į Vilniaus regiono 2016 m. šaukimo sąrašą nepateko naujai įsteigtų Trakų, Ignalinos ir Šalčininkų karo prievolės teritoriniams padaliniams priskirti karo prievolininkai. Šie padaliniai buvo įsteigti 2016 m. sausio 1 d.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai priėmė sprendimą taisyti pastebėtą klaidą ir koreguoti tik vieną iš šešių – Vilniaus regiono – sąrašą, o nesudaryti visų šešių regioninių 2016 m. šaukimo sąrašų iš naujo.

Šauktinių sąrašai pasiekiami šiuo adresu.

Parašykite komentarą