Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

VDU sujungė istorijos ir filosofijos studijas

Vis garsiau diskutuojant apie tarpdiscipliniškumą švietimo sistemoje ir jaunų žmonių karjeros perspektyvas nuolat besikeičiančiame pasaulyje Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) rugsėjį pradės naujove. Įstoję į Istorijos bakalauro programą studentai galės rinktis studijuoti vieną iš dviejų specializacijų: Istorijos studijas arba Filosofiją ir idėjų istoriją.

Platesnis ir gilesnis istorijos suvokimas

Pasak VDU Humanitarinio fakulteto (HMF) Istorijos katedros vedėjo dr. Mariaus Sirutavičiaus, istorijos ir filosofijos studijų programas nuspręsta apjungti siekiant sutelkti dviejų sričių specialistų intelektualinius pajėgumus ir pasiūlyti įvairiapusiškesnes studijų galimybes, kiekvienai iš disciplinų papildant viena kitą.

„Šių disciplinų derinys formuoja tarpdisciplininį požiūrį, skatinantį studentus susieti skirtingas žinių sritis ir taip praplėsti bendrą akademinę perspektyvą. Istorija suteikia daug žinių apie įvairių laikotarpių visuomeninio gyvenimo vystymąsi, o filosofija padeda suprasti pagrindinius mąstymo ir vertybių principus, kurie darė poveikį jam. Kartu šios disciplinos leidžia plačiau ir giliau suvokti žmogaus patirtį ir visuomenės raidą. Šių sričių derinys ugdo smalsumą studijoms ir norą tyrinėti įvairias idėjas bei perspektyvas, skatindamas intelektinį augimą visą gyvenimą“, – pasakojo M. Sirutavičius.

Ribų tarp anksčiau buvusių skirtingų programų ištrynimas pasitarnaus abiejų specializacijų studentams. Įprastinės Istorijos studijos padės Filosofijos ir idėjų istorijos specializacijos studentams geriau suprasti kontekstą, kuriame kilo filosofinės idėjos ir diskusijos. Tuo metu istorijos specializacijos studentams filosofijos pagrindai įgalins geriau suprasti ir interpretuoti istorinius įvykius bei veikėjų motyvacijas, vertinti moralinius istorijos aspektus, analizuoti istorinių šaltinių patikimumą ir objektyvumą.

„Kaip pavyzdį galima būtų pateikti „Politinės minties istorijos“ dalyką, kuris istorijos studentams suteiks supratimą apie įtakingų politinių idėjų, ideologijų ir valstybės valdymo sistemų kilmę, raidą ir intelektualinius pagrindus, kurie iš esmės lėmė istorinius įvykius, revoliucijas, civilizacijų iškilimą ir žlugimą istorijos tėkmėje. Politinės minties raidos studijos padeda suprasti istorinių asmenybių ir judėjimų motyvus, sprendimus ir veiksmus. Ji atskleidžia politinių teorijų sąsajas su tuo pat metu vykusiais socialiniais, ekonominiais ir kultūriniais pokyčiais, o tai leidžia visapusiškiau suprasti istorinius procesus“, – teigė M. Sirutavičius.

Parašykite komentarą