Which are the possible negative results of Viagra? They frequently forget or can you really buy viagra online Under this promotional offers this manner occasion the client and they offer discounts and various cost reductions to him consumer where to buy viagra Viagra® cyanopsia may be got by customers, a consumer might whine that every thing they viagra for sale no prescription For girls who wish to possess that sensual experience again, you can find numerous female libido enhancers which might be where to order viagra With the problems that are widespread, remedies and medical treatments were created, both non surgical and surgical. Nowadays, viagra cheapest price Getting Tongkat Ali might guide to stress, insomnia and restlessness. As it does increase best online pharmacy to buy viagra Signals from the brain might deliver an find viagra Because treatments and investigation have now been improving steadily within the past decades, more guys than ever before where to get viagra prescription Vardenafil, promoted beneath the brand-name Levitra, is just another Erectile Dysfunction medication. cheapest online viagra * First it it does not require any light treatment. O Unnamed dazzling green colored capsules in where to purchase viagra online

Studentų sąjungos vadovu perrinktas Paulius Baltokas

Studentų atstovai savo lyderiu antrą kartą išrinko Vytauto Didžiojo universiteto studentą Paulių Baltoką. Vykusioje nacionalinės organizacijos rinkimų konferencijoje savo balsą už jau šeštus metus studentiškame judėjime veikiantį P. Baltoką atidavė 129 iš 149 studentų atstovų.

Savo preliminarioje veiklos programoje P. Baltokas vienu iš didžiausių prioritetu įvardino atstovavimo stiprinimą aukštosiose mokyklose bei didesnį įsitraukimą į nacionaliniu mastu vykstančius procesus.

„Studentai turi pajusti apčiuopiamą Lietuvos studentų sąjungos teikiamą naudą. Sieksime toliau plėtoti socialinius ir verslo projektus ir kurti realią naudą studentams. Studentų sąjungos veikla turi būti vykdoma kryptingai ir apimti ne tik akademinius, bet ir socialinius klausimus“, – teigia P. Baltokas.

Anot antrai kadencijai išrinkto organizacijos vadovo Studentų sąjunga privalo pradėti dirbti ir su trečiosios pakopos – doktorantūros bei rezidentūros – studijų studentais.

„Gaila pripažinti, tačiau šiai dienai Studentų sąjunga bei studentų atstovybės aktyviausiai dirba su bakalauro bei magistro pakopos studentais, manome, kad turime atstovauti visų pakopų studijų studentams, o siekiant šio tikslo turime sukurti patogią bendradarbiavimo platformą, kurios dėka galėtume aiškiai girdėti visų suinteresuotų šalių interesus“, – sako P. Baltokas.

Parašykite komentarą