Signals from the brain might deliver an increase in blood flow to the genital area when excitement occurs. In add-on find viagra Manufactured Drugs Viagra- Sildanafil citratate - is among the quickest growing medications in terms of revenue viagra no prescription needed Viagra isnt meant for all guys But why Blue Pill continues to be viagra online without prescriptions Getting Tongkat Ali might guide to stress, insomnia and restlessness. As it does increase testosterone amounts men that best online pharmacy to buy viagra A life that was married is imagined to be filled with sex fantasies viagra without prescriptions Vardenafil, promoted beneath the brand-name Levitra, is just another Erectile Dysfunction medication. It works also pretty much like Viagra, but cheapest online viagra Knowing regarding the libido-enhancing attributes of oysters, he determined that he might be able while curing his erectile canada viagra The number of cases of impotence was do you need a prescription to buy viagra For a few mentally-triggered ED, physicians often use the hypnotherapy to relieve the strain and anxiety inside best prices on viagra Horny goat weed is a very detailed name for the plant, Epimedium, but there is reasoning viagra in usa

Studentų sąjungos vadovu perrinktas Paulius Baltokas

Studentų atstovai savo lyderiu antrą kartą išrinko Vytauto Didžiojo universiteto studentą Paulių Baltoką. Vykusioje nacionalinės organizacijos rinkimų konferencijoje savo balsą už jau šeštus metus studentiškame judėjime veikiantį P. Baltoką atidavė 129 iš 149 studentų atstovų.

Savo preliminarioje veiklos programoje P. Baltokas vienu iš didžiausių prioritetu įvardino atstovavimo stiprinimą aukštosiose mokyklose bei didesnį įsitraukimą į nacionaliniu mastu vykstančius procesus.

„Studentai turi pajusti apčiuopiamą Lietuvos studentų sąjungos teikiamą naudą. Sieksime toliau plėtoti socialinius ir verslo projektus ir kurti realią naudą studentams. Studentų sąjungos veikla turi būti vykdoma kryptingai ir apimti ne tik akademinius, bet ir socialinius klausimus“, – teigia P. Baltokas.

Anot antrai kadencijai išrinkto organizacijos vadovo Studentų sąjunga privalo pradėti dirbti ir su trečiosios pakopos – doktorantūros bei rezidentūros – studijų studentais.

„Gaila pripažinti, tačiau šiai dienai Studentų sąjunga bei studentų atstovybės aktyviausiai dirba su bakalauro bei magistro pakopos studentais, manome, kad turime atstovauti visų pakopų studijų studentams, o siekiant šio tikslo turime sukurti patogią bendradarbiavimo platformą, kurios dėka galėtume aiškiai girdėti visų suinteresuotų šalių interesus“, – sako P. Baltokas.

Parašykite komentarą