Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Skelbiama išankstinio priėmimo į aukštąsias mokyklas pradžia

Vasario 1 d. pradedamas išankstinis abiturientų priėmimas į bakalauro studijas. Vienas pirmųjų išankstinius priėmimus Lietuvoje vykdo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Išankstinio priėmimo metu kasmet įstoja apie 70 proc. šio universiteto bakalauro studentų. Atrinkti kandidatai kvietimo studijuoti sulaukia gegužės mėnesį – dar prieš valstybinių egzaminų sesiją.

Toks išankstinis priėmimas organizuojamas jau ketvirtus metus, tokia praktika taikoma užsienio šalių universitetuose. Jo metu būsimieji studentai vertinami ne tik pagal pažymius, bet ir visuomeninę veiklą, motyvaciją, asmeninius pasiekimus. Per išankstinį priėmimą moksleiviai privalo pateikti motyvacinį laišką, taip pat kiekvienas abiturientas dalyvauja motyvaciniame pokalbyje, kurio komisiją sudaro ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bendruomenė bei didžiųjų Lietuvos įmonių atstovai.

„Motyvacinių laiškų ir atrankos pokalbių tikslas – pamatyti žmogaus gebėjimus ne tik akademinėje perspektyvoje. Verslo lyderio sąvoka jau yra peržengusi akademinio pasaulio ribas, todėl universiteto pamatinis tikslas yra ugdyti ne tik protingus, bet ir kūrybingus žmones. Svarbu, kad jauni žmonės prisidėtų prie savo bendruomenės veiklų, socialinių projektų, todėl, priimdami į universitetą, į tai atsižvelgiame. Vertiname ir moksleivių kūrybiškumą bei verslumą“, – teigia ISM rektorius Alfredas Chmieliauskas.

Įvertinus pastarųjų trejų metų praktiką, įdomu pastebėti, kad dar mokyklose besimokantys šių dienų moksleiviai jau yra sukaupę didelę ne tik akademinės veiklos patirtį.

Dažnas moksleivis motyvaciniuose laiškuose aprašo praktikas tarptautinėse kompanijose, savanorystės programas užsienio šalyse, pristato savo pirmuosius verslus bei patirtis, pavyzdžiui, mokantis užsienio kalbų tolimose šalyse. Beveik kiekvienas lyderio savybes turintis jaunuolis pristato aktyvią veiklą savo bendruomenėje.

Parašykite komentarą