Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Šiaulių valstybinės kolegijos studentui – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įvertinimas

Paaiškėjo 2022–2023 studijų metų Prezidentų vardinių stipendijų laureatai – 28 studentai, įvertinti už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse.

Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) stipendija skirta Tadui Jonaičiui, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Statybos studijų programos III kurso studentui.

Stipendija – geriausiems studentams skatinti

Lietuvos Respublikos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko garbei įsteigtos stipendijos geriausiai besimokantiems šalies studentams skiriamos kiekvienais metais.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Stipendijos skirtos vienuolikos šalies aukštųjų mokyklų bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų programų studentams.

Geriausiems studentams kasmet numatoma iki 30 Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti aštuonių universitetų ir trijų kolegijų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Prezidentų vardinės stipendijos įsteigtos 1995 metais, siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius šalies studentus.

ŠVK studento pasiekimai įvertinami nebe pirmą kartą

Tadas Jonaitis yra atsakingas, stropus, pareigingas, komunikabilus, aktyvus ir darbštus studentas, aktyviai dalyvauja Inžinerijos mokslų katedros ir kolegijos veiklose.

Į Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos studijų programos nuolatinių studijų pirmą kursą jis įstojo 2020 metais. Studentas išsiskiria puikiais studijų rezultatais.

Tadas įsitraukęs į studentų mokslinės draugijos „Ugninė plyta“ veiklą, aktyviai dalyvauja įvairiuose profesiniam tobulėjimui skirtuose seminaruose. Vaikino pastangos įvertinamos įvairiose srityse. Pavyzdžiui, tarptautiniame konkurse „Jaunasis statybos inžinierius 2021“ jis užėmė 1 vietą, skaitė pranešimą 2021 metų gegužę vykusioje tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ ir konferencijos darbų leidinyje publikavo straipsnį „Vertikaliųjų šiluminių tiltelių laikančiųjų konstrukcijų sandūrose tyrimas“. Tais pačiais metais ŠVK renginyje „S.V.A.K.O. apdovanojimai 2020–2021: metų ryškiausieji!“ šis studentas buvo nominuotas „Metų proveržiu“.

2022 m. vasario mėn. Tadas buvo apdovanotas pirmąja Šiaulių UNESCO klubo įsteigta vardine Kazimiero Šavinio premija, skirta jaunų ir perspektyvių Šiaulių regiono mokslininkų, menininkų ir kitų aktyvių asmenų veiklai skatinti, Tadui apdovanojimas skirtas kaip gabiam ir perspektyviam inžinerijos mokslų studentui.

Būtina paminėti, kad Tadas atranda laiko ir kitoms veikloms, pavyzdžiui, sportui – Šiaulių valstybinės kolegijos studentas garsina Pakruojo vardą kaip brazilų džiu-džitsu imtynių meistras (klubas „Skorpionas-BJJ“), yra Lietuvos čempionato I–III vietų prizininkas. Sportininkas įsitikinęs, kad tiek sporte, tiek studijose, o vėliau ir siekiant karjeros – svarbiausia nebijoti sunkaus ir atkaklaus darbo. O tiems, kurie nebijo klysti, juk ir šypsosi sėkmė.

Parašykite komentarą