Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Profesoriui Timothy Garton Ash – VDU Garbės daktaro regalijos

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) surengtas iškilmingas VDU Senato posėdis, kurio metu Garbės daktaro regalijos įteiktos britų istorikui, profesoriui Timothy Garton Ash.

VDU Garbės daktaro vardas prof. T. G. Ash skirtas už  nuopelnus tarptautinio bendradarbiavimo ir demokratijos stiprinimo srityse bei reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, solidarumo vertybes.

Savo sveikinimo kalboje VDU Senato pirmininkas prof. Ričardas Krikštolaitis pabrėžė, jog šiemet minime dvi sukaktis – VDU Atkūrimo 35-metį ir Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20 metų jubiliejų – kurios šiandieniniame pasaulio kontekste priverčia susimąstyti apie universitetą ir valstybę lydinčias pamatines vertybes: asmenybės ir akademinę laisvę, demokratiją, atvirumą ir atsakomybę.

Timothy Garton Ash

„VDU buvo atkurtas Artes Liberales koncepcijos pagrindu – vedamas tuo metu Lietuvoje dar nematytos akademinės laisvės, kūrybos, tarptautiškumo ir humanizmo. Tad esame be galo laimingi, kad mūsų universiteto garbės daktarų sąrašą papildys dar vienas žmogus,  kuriam rūpi ir kuris kovoja už šias europietiškas vertybes”, – kalbėjo R. Krikštolaitis.

Sveikinimo žodį taip pat tarė ir VDU rektorius prof. Juozas Augutis. „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad šiandien Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktarų gretose galime pasveikinti iškilią asmenybę, istoriką, žurnalistą, profesorių T. G. Ash. Nepaprastai smagu, jog universiteto bendruomenę praturtina asmenybė, kuri pasižymi plačia moksline ir praktine veikla, išskirtine erudicija bei neblėstančiu nusiteikimu kovoje už žmogaus teises”, – kalbėjo rektorius.

„Šiandien matome drąsius Sakartvelo gyventojus, po Europos vėliava kovojančius už savo šalies demokratinę ateitį. Tuo metu Ukrainoje Charkivas yra arčiau rusų fronto nei Londonas nuo Oksfordo. Vos prieš kelias dienas sakiau kalbą Lvivo universitete, kur daugumos susirinkusiųjų artimieji – sutuoktiniai, sūnūs, rizikuoja savo gyvybėmis fronto linijose. Ir manau, jog svarbiausiu šio pastarojo Europos istorijos dešimtmečio žodžiu turėtume laikyti ukrainietišką žodį „volnia“ (ukr. Воля), reiškiantį laisvę ir pasiryžimą dėl jos kovoti. Tą tikrai esame labai primiršę mes, gyvenantys vakaruose”, – teigė T. G. Ash.

Savo kalbą profesorius baigė pabrėždamas, jog pagrindinė universitetų užduotis – nuolat siekti tiesos ir ją kuo plačiau ir ryškiau skleisti. „Lietuvos himne yra eilutė „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Savo darbais, nesvarbu, esame akademikas ar studentas, privalome siekti, kad šviesa ir tiesa nugalėtų, nes melas yra didžiausias laisvės priešininkas”, – kalbėjo istorikas, profesorius T. G. Ash.

Parašykite komentarą