Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Paskelbtos 2015 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

Abiturientai jau gali pradėti ruoštis lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai, kuri įvyks 2015 m. kovo 30 – balandžio 1 dienomis.

Skelbiamos lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos. Atkreipiamas dėmesys, kad, pagal įskaitos programą, mokiniai ir mokytojai gali suformuluoti savo temas remdamiesi Bendrąja programa ir atsižvelgdami į regiono ypatumus arba mokinių tiriamuosius darbus.

Kas įskaitoje vertinama?

Įskaitoje yra vertinamas pasirengimas kalbai, viešasis kalbėjimas ir atsakymai į klausimus. Viešosios kalbos planą mokiniai turės įteikti savo mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos vykdymo dienos.

Įskaitos vykdymo dieną kiekvienas mokinys pasirinkta tema turės kalbėti apie 10 minučių ir 3–5 minutes atsakinėti į klausimus. Galutinis įskaitos įvertinimas – balas – nustatomas pagal taškų ir balų atitikmenų lentelę, kuri yra pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programoje.

Parašykite komentarą