Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Naujus mokytojus pritraukti bandys priedais

Vilniaus Taryba komitetuose svarstys naują motyvacinę priemonę – skirti papildomą kasmėnesinę 300 eurų paskatą pedagogams, kurie pasirinks mokyti Vilniaus mokyklose naujais mokslo metais.

Tikimasi, tai padės pritraukti naujų talentų, o taip pat paskatinti sugrįžti į mokyklas tuos pedagogus, kurie yra pasitraukę. Sostinės švietimo įstaigose trūksta daugiau nei 200 mokytojų, o jiems tenkantis darbo krūvis yra didesnis už šalies vidurkį.

300 eurų (neatskaičius mokesčių) materialinė parama nuo rugsėjo kas mėnesį būtų skiriama iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos į laisvas mokytojų pareigybes priimtiems mokytojams, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nedirbo mokytojais Vilniuje arba dirbo kitoje savivaldybėje.

Papildomas naujų mokytojų skatinimas turėtų sumažinti susidariusį mokytojų trūkumą. Pedagogų bendruomenė sensta, regeneracijos tempas per lėtas. Pritraukti naujų pedagogų į švietimo įstaigas pavyksta, tačiau didėja vyresnių nei 50 metų mokytojų imtis. Labai trūksta lietuvių, anglų kalbų, matematikos, pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų. 2023–2024 m. m. prognozuojamas lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos mokytojų poreikio augimas.

Jei po svarstymų komitetuose sprendimas bus patvirtintas kitame Tarybos posėdyje, jis įsigaliotų nuo rugsėjo 1 d.

Parašykite komentarą