Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Naujasis Vilniaus universiteto (VU) rektorius – prof. Artūras Žukauskas

Vilniaus universitetas turi naują rektorių – juos balandžio 1 d. inauguruotas prof. Artūras Žukauskas.

VU Šv. Jonų bažnyčioje naujasis rektorius prisiekė universitetui ir visai jo bendruomenei. Laikantis tradicijų VU Tarybos pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Senato pirmininkė prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė išrinktajam rektoriui įteikė valdžios simbolius: togą – kad tinkamai tęstų garbingas savo pirmtakų tradicijas, peleriną – kad rūpestingai globotų visą universiteto bendruomenę, grandinę – kad jungtų ir vienytų visus universiteto narius, kepurę – kad garbingai atstovautų universiteto bendruomenei, skeptrą – kad tinkamai vadovautų universitetui ir didįjį VU antspaudą – kad saugotų universiteto teises ir laisves.

Į iškilmes atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, VU garbės daktaras Valdas Adamkus, kadenciją baigęs rektorius profesorius Benediktas Juodka, Lietuvos universitetų rektoriai, VU bendruomenės nariai ir kiti svečiai.

A. Žukauskas savo inauguracinėje kalboje sakė sieksiąs suteikti senajai Alma Mater apibrėžtą kokybinės plėtros vektorių, kurio pagrindas – universiteto istorija ir tradicijos, o smaigalys nukreiptas į modernią ateitį ir sėkmę.

„Mūsų pagrindiniu kelrodžiu išliks Vilniaus universiteto nuolatinė egzistavimo priežastis, apibrėžta jo misijoje: iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama nepaneigiama universiteto pareiga ir neatimama teisė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines ir kitas dvasines bei socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus Lietuvos valstybės piliečius ir visuomenės lyderius.“ Rektorius žadėjo, kad įgyvendinti darbai universitetui suteiks kokybinės plėtros pagreitį, padidins jo konkurencingumą ir patrauklumą, padės sparčiau reaguoti į besikeičiančią aplinką globalizacijos sąlygomis ir tapti labiau socialiai atsakingais.

Prof. A. Žukauskas yra 85-asis VU rektorius nuo universiteto įkūrimo. VU Taryba seniausios Lietuvos aukštosios mokyklos vadovą fiziką A. Žukauską išrinko kovo 12 d. Iki tol laikinai universitetui vadovavo prof. Jūras Banys.

Parašykite komentarą