Which are the possible negative results of Viagra? They frequently forget or can you really buy viagra online Under this promotional offers this manner occasion the client and they offer discounts and various cost reductions to him consumer where to buy viagra Viagra® cyanopsia may be got by customers, a consumer might whine that every thing they viagra for sale no prescription For girls who wish to possess that sensual experience again, you can find numerous female libido enhancers which might be where to order viagra With the problems that are widespread, remedies and medical treatments were created, both non surgical and surgical. Nowadays, viagra cheapest price Getting Tongkat Ali might guide to stress, insomnia and restlessness. As it does increase best online pharmacy to buy viagra Signals from the brain might deliver an find viagra Because treatments and investigation have now been improving steadily within the past decades, more guys than ever before where to get viagra prescription Vardenafil, promoted beneath the brand-name Levitra, is just another Erectile Dysfunction medication. cheapest online viagra * First it it does not require any light treatment. O Unnamed dazzling green colored capsules in where to purchase viagra online

Mokykloms reikia daugiau savarankiškumo

Naujuoju Žinių ekonomikos forumo Tarybos pirmininku išrinktas rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas šias pareigas vertina kaip puikią galimybę kartu su asociacijos bendruomene prisidėti prie būtinų mūsų šalies švietimo pokyčių.

„Mokyklos yra pirmoji ir itin svarbi grandis ugdant drąsias, inovatyviai mąstančias ir verslias asmenybes, gebančias konkuruoti globaliame pasaulyje ir kurti savo bei visos valstybės gerovę. Todėl didžiausi švietimo iššūkiai, kuriuos turime įveikti – didinti mokyklų savarankiškumą, suteikiant didesnes galimybes veikti, įgalinant mokyklų bendruomenes.

Taip pat prisidėti kuriant skaidrią mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos tvarką, paremtą realiais rezultatais – mokyklos pažangos įvertinimu, mokinių pasiekimais. Ir, žinoma, stiprinti mokytojų autoritetą bei tobulinti jų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kad į mokyklas ateitų motyvuoti ir reikiamas kompetencijas turintys mokytojai, gebantys tinkamai paruošti vaikus gyvenimui.

Mes turime pasiūlymų, ką ir kaip galima tobulinti, ir juos įgyvendiname, bet kad pasiektume esminių pokyčių, būtinas visų pusių – valdžios institucijų, mokyklų ir visuomenės – aktyvus įsitraukimas“, – apie iššūkius ir darbus pasakoja Tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas.

Žinių ekonomikos forumas vienija verslo, mokslo, švietimo, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, kurie jau daugiau kaip 15-ka metų savo idėjomis ir darbais siekia kurti žiniomis ir kūrybingumu grįstą konkurencingą valstybę.

Pagrindinės veiklos kryptys yra švietimas, mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtra, technologijų poveikio visuomenei vertinimas. Asociacijos taryboje taip pat dalyvauja Kęstutis Jasiūnas, Vytautas Jokužis, Algimantas Markauskas, Petras Baršauskas, Haroldas Brožaitis, Arnoldas Šileika, Petras Masiulis, Austėja Landsbergienė, Antanas Čenys, Petras Balkevičius, Milda Laužikaitė, Robertas Jucevičius, Juozas Lazutka, Paulius Baltokas, Andrius Uždanavičius ir Albertas Žalys.

 

Parašykite komentarą