Signals from the brain might deliver an increase in blood flow to the genital area when excitement occurs. In add-on find viagra Manufactured Drugs Viagra- Sildanafil citratate - is among the quickest growing medications in terms of revenue viagra no prescription needed Viagra isnt meant for all guys But why Blue Pill continues to be viagra online without prescriptions Getting Tongkat Ali might guide to stress, insomnia and restlessness. As it does increase testosterone amounts men that best online pharmacy to buy viagra A life that was married is imagined to be filled with sex fantasies viagra without prescriptions Vardenafil, promoted beneath the brand-name Levitra, is just another Erectile Dysfunction medication. It works also pretty much like Viagra, but cheapest online viagra Knowing regarding the libido-enhancing attributes of oysters, he determined that he might be able while curing his erectile canada viagra The number of cases of impotence was do you need a prescription to buy viagra For a few mentally-triggered ED, physicians often use the hypnotherapy to relieve the strain and anxiety inside best prices on viagra Horny goat weed is a very detailed name for the plant, Epimedium, but there is reasoning viagra in usa

Mokykloms reikia daugiau savarankiškumo

Naujuoju Žinių ekonomikos forumo Tarybos pirmininku išrinktas rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas šias pareigas vertina kaip puikią galimybę kartu su asociacijos bendruomene prisidėti prie būtinų mūsų šalies švietimo pokyčių.

„Mokyklos yra pirmoji ir itin svarbi grandis ugdant drąsias, inovatyviai mąstančias ir verslias asmenybes, gebančias konkuruoti globaliame pasaulyje ir kurti savo bei visos valstybės gerovę. Todėl didžiausi švietimo iššūkiai, kuriuos turime įveikti – didinti mokyklų savarankiškumą, suteikiant didesnes galimybes veikti, įgalinant mokyklų bendruomenes.

Taip pat prisidėti kuriant skaidrią mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos tvarką, paremtą realiais rezultatais – mokyklos pažangos įvertinimu, mokinių pasiekimais. Ir, žinoma, stiprinti mokytojų autoritetą bei tobulinti jų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kad į mokyklas ateitų motyvuoti ir reikiamas kompetencijas turintys mokytojai, gebantys tinkamai paruošti vaikus gyvenimui.

Mes turime pasiūlymų, ką ir kaip galima tobulinti, ir juos įgyvendiname, bet kad pasiektume esminių pokyčių, būtinas visų pusių – valdžios institucijų, mokyklų ir visuomenės – aktyvus įsitraukimas“, – apie iššūkius ir darbus pasakoja Tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas.

Žinių ekonomikos forumas vienija verslo, mokslo, švietimo, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, kurie jau daugiau kaip 15-ka metų savo idėjomis ir darbais siekia kurti žiniomis ir kūrybingumu grįstą konkurencingą valstybę.

Pagrindinės veiklos kryptys yra švietimas, mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtra, technologijų poveikio visuomenei vertinimas. Asociacijos taryboje taip pat dalyvauja Kęstutis Jasiūnas, Vytautas Jokužis, Algimantas Markauskas, Petras Baršauskas, Haroldas Brožaitis, Arnoldas Šileika, Petras Masiulis, Austėja Landsbergienė, Antanas Čenys, Petras Balkevičius, Milda Laužikaitė, Robertas Jucevičius, Juozas Lazutka, Paulius Baltokas, Andrius Uždanavičius ir Albertas Žalys.

 

Parašykite komentarą