Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Kaip apsispręsti dėl karjeros?

Raginimai valdyti savo karjerą, rinktis norimą, džiaugsmą keliančią profesiją nors ir yra pozityvūs, tačiau iš esmės nepadeda išspręsti to, jog šių sprendimų priėmimas gali būti ilgas ir varginantis procesas.

Negalėjimas apsispręsti dėl savo karjeros ateities gali lemti didesnį stresą, nerimą, mažesnį pasitikėjimo savimi jausmą. Nors laikoma, jog su šiais keblumais susiduria daug jaunų žmonių, tačiau iki šiol mažai žinoma, kiek ir kokio sunkumo problemos dažniausiai kamuoja jaunimą Lietuvoje.

2023 m. vasario – gruodžio mėnesiais Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos katedros tyrėjų grupė, vadovaujama organizacinio psichologo, karjeros konsultanto Tado Vadvilavičiaus, atliko tyrimą apie Lietuvos studentų patiriamus keblumus, susijusius su karjeros sprendimų priėmimu.

„Bendrinis mūsų tyrimo tikslas buvo plačiau apžvelgti, su kokiais sunkumais susiduria Lietuvoje studijuojantys asmenys, priimdami su karjera susijusius sprendimus. Šalia to, norime kelti ir karjeros konsultavimo kokybę Lietuvoje, pristatydami mokslu grįstas priemones bei rekomendacijas praktikams“, – teigia T. Vadvilavičius.

Tadas Vadvilavičius

Iššūkiai Lietuvos studentams – kitokie, nei užsienyje

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, studentai Lietuvoje dažniausiai susiduria su pasiruošimo priimti karjeros sprendimą trūkumais. „Šie trūkumai yra kompleksiniai – tarp jų yra ir motyvacijos priimti sprendimą stoka, neryžtingumas ir disfunkciniai įsitikinimai apie sprendimų priėmimą. Kitaip tariant, šis iššūkis apima nenorą ar baimę apsispręsti bei tikėjimą, jog karjeros pasirinkimas išspręs kitas asmenines problemas“, – komentavo Tadas Vadvilavičius.

Kiti įvardinti sunkumai – informacijos trūkumas ir prieštaringa informacija. Pašnekovo teigimu,  kartais žmogus neturi užtektinai informacijos apie karjeros sprendimų priėmimą, save ar dominančią specialybę. Kitais atvejais, asmens turima informacija apie save ir aplinkos išsakoma informacija nedera tarpusavyje. Pavyzdžiui, draugai sako, jog jis labai išsiblaškęs, nors pats asmuo galvoja, kad yra labai atidus.

Pasak Tado Vadvilavičiaus, gauti rezultatai yra reikšmingi tarptautiniu mastu. Lietuvoje gauti tyrimo rezultatai atskleidė, jog studentai mūsų šalyje susiduria su iššūkiais, kurie neiškyla studentams kitose valstybėse. „Įdomu tai, jog užsienyje atliktų tyrimų rezultatai atskleidžia, kad studentai ir bendrai jauni asmenys dažniau susiduria su prieštaringos informacijos iššūkiais ir mažiausiai susiduria su pasiruošimo priimti karjeros sprendimus trūkumais, t. y., atvirkščiai, nei atradome tyrinėdami Lietuvos studentus“, – pastebi tyrėjas. Pašnekovo teigimu, tokius rezultatus dalinai paaiškina Lietuvos ugdymo sistemoje skiriamas per mažas dėmesys mokinių, o vėliau jau ir studentų, karjeros planavimui ir karjeros valdymo kompetencijų ugdymui.

Karjeros sprendimų keblumai – būdingi ir jauniems, ir vyresniems

Karjeros konsultantas pasakoja, kad, studentui formuojant savo profesinį identitetą, keblumų dėl karjeros sprendimų natūraliai mažėja, nes sprendimas jau yra priimtas. „Remiantis tyrimo duomenimis, mes aiškiai matome, jog kuomet studentas žino, kokia profesine veikla užsiimti ateityje ir ką daryti su savo karjera, tie keblumai yra ženkliai mažesni. Vis dėlto, tai nereiškia, jog jie išnyksta visiškai. Bendrai rezultatai atskleidžia, jog tų sunkumų su amžiumi mažėja“, – pažymi pašnekovas.

Vis dėlto tyrėjas akcentuoja, jog karjeros sprendimai niekada nesibaigia, tačiau gali keistis jų reikšmingumo asmeniui mastas. „Karjera yra visą gyvenimą trunkantis procesas, todėl su įvairiais sunkumais priimant sprendimus dėl jos galima susidurti tiek būnant jaunuoliu (-e), tiek vyresnio amžiaus. Galbūt kažkada reikės spręsti, ar priimti paaukštinimo pasiūlymą, o gal – ar visiškai baigti karjerą“, – teigia tyrėjas.

Sunkumai nėra neįveikiami

Tyrėjas pastebi, jog problemos priimant su karjera susijusius sprendimus gali būti itin varginantis etapas žmogaus gyvenime, keliantis įtampą, nežinomybę, nesaugumą, todėl reiktų galvoti apie pagalbos priemones, kurios padėtų su minėtais keblumais susidoroti. „Pirmasis žingsnis yra aiškiai suprasti, su kuriuo sunkumu susiduria asmuo. Tik aiškiai identifikavus problemą ir jos priežastis galime padėti asmeniui tas problemas išspręsti. Svarbu suprasti, jog šie sunkumai nėra neįveikiami“, – dalinasi tyrėjas ir karjeros konsultantas Tadas Vadvilavičius.

Galiausiai, kaip pastebi pašnekovas, siekiant užkirsti kelią karjeros sprendimų priėmimo keblumams, gali būti veiksminga imtis edukacinių veiklų apie sprendimų priėmimą, savęs pažinimą, informacijos apdorojimą bei planuoti veiklas, kurios padėtų studentams aiškiau formuoti savo profesinį identitetą.

Parašykite komentarą

Tagged with:     ,