Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Jaunimo studijoms ir darbui regionuose populiarinti – dar 268 stipendijos

Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau antri metai skiria tikslines stipendijas studijoms, susijusioms su aukštos pridėtinės vertės sektoriais. Šiemet šias stipendijas nuspręsta susieti su aukštųjų mokyklų aktyvumu vietos verslo bendruomenėse, integruojant studentus į darbo rinką.

200 eurų dydžio stipendijos STEM (angl. „science, technology, engineering, maths“) studijų krypčių studentams  bus mokamos visus metus visą bakalauro studijų laikotarpį – 4 metus, taip siekiant motyvuoti jaunuolius nenutraukti studijų ir sieti tolesnę savo karjerą su tais miestais, kuriuose studijuojama.

Su auštosiomis mokyklomis regionuose pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kuriomis jos prisiėmė įsipareigojimus skirti papildomą dėmesį padedant tikslines stipendijas gaunantiems studentams užmegzti ryšius su verslo bendruomene per praktikos, stažuočių, pameistrystės programas.

Siekdama užtikrinti tvarų talentų ugdymą, 2020–2021 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerija finansavo 260 tikslinių skatinamųjų 200 eurų dydžio stipendijų, taigi šiuo metu ministerija jau finansuoja 528 stipendijas.

Praėjusiais metais skyrus šias stipendijas, beveik du kartus padidėjo priėmimas į STEM krypties studijų programas, o jas rinkosi daugiau gabių moksleivių ir per mokslo metus perpus mažiau studentų metė studijas. Vienas tokios iniciatyvos sėkmės pavyzdžių – šiuo metu beveik pusė 2020 m. įstojusiųjų į Marijampolės informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą studentų dirba pagal pasirinktą specialybę.

 

Parašykite komentarą

Žymės:     , ,