Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Dešimtokus kviečia registruotis į užsienio kalbos pasiekimų lygio testą

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminų centras kviečia visas 10 klases turinčias bendrojo ugdymo mokyklas, profesines mokyklas ir gimnazijas šiems mokiniams organizuoti centralizuotai parengtą užsienio kalbų pasiekimų lygio testą.

Keturių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) pasiekimų lygio testai su jų vertinimo instrukcijomis mokykloms bus pateikiami per duomenų perdavimo sistemą KELTAS nuo 2015 m. balandžio 20 d. 8 val. iki balandžio 24 d.

Atsižvelgiant į užsienio kalbų pasiekimų vertinimo rezultatus, taip pat į Lietuvos ir užsienio ekspertų rekomendacijas, šiais metais visos anglų kalbos testo užduotys, kaip numatoma Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, bus orientuotos į B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų testo lygis orientuotas į A2 lygį. Kaip ir ankstesniaisiais metais, testą sudarys trys dalys – klausymo, skaitymo ir rašymo. Numatoma testo trukmė – 1,5 val.

Švietimo ir mokslo ministerija maloniai prašo mokyklas nuo kovo 18 d. iki balandžio 16 d. duomenų perdavimo sistemoje KELTAS užregistruoti mokinius, kurie atliks testą. Po testo vykdymo ir jo įvertinimo prašytume už atskiras užduotis mokinių gautus taškus suvesti į sistemą KELTAS.

Taip siekiama gauti grįžtamąjį ryšį apie pasiekimų lygio testų naudojimą ir pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygius. Tik suvedus duomenis, bus nustatomas mokinių pasiektas kalbos mokėjimo lygis. Galutinė duomenų suvedimo data – gegužės 4 d. Iš anksto dėkojame už supratimą ir pagalbą.

Parašykite komentarą