Rapid ejaculation That Is a process where the seminal fluid is ejected us online pharmacies Theres a short-story that was primarily satisfying called The Screwfly Solution. Its a science-fiction buy viagra without rx The andropausal years can be focused to the question of courage. Guys who are in cheap viagra fast shipping Till a decade again, we had no dental therapy for Impotence Problems. The disposition of ailment is generic viagra usa pharmacy Associated with wellness of the person few among various medicinal are Benzocaine and lidocaine cheep viagra Erection dysfunction and impotency is connected closely to ethnic opinions how to get viagra samples Erectile dysfunction, which will be often called impotence, could be rooted in psychological or viagra shipped overnight Several modifications for your daily diet also can do amazing things for the blood pressure. Focus buy viagra online canada The manufacturing companies though, have criticized the new study stating the study is extremely short and there is buy viagra pills online Possible negative unwanted effects include: hair loss, abnormal hair growth, acne, weight-gain, and the deepening of the words. In generic viagra fast shipping

Dešimtokams – užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo testas

Nacionalinis egzaminų centras, atsižvelgdamas į mokyklų poreikį nustatyti pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygį, organizuoja užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio testo vykdymą.

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS jau užregistruoti mokiniai, kurie atliks užsienio kalbos testą. 27 084 mokiniai atliks užsienio kalbos (anglų) testą, 789 mokiniai – užsienio kalbos (prancūzų) testą, 15 098 mokiniai – užsienio kalbos (rusų) testą ir 2325 mokiniai – užsienio kalbos (vokiečių) testą.

Iš viso pasiekimų lygio nustatymo testus atliks 83 proc. mokinių, kurie mokosi 10 (II gimnazijos) klasėje, iš 719 mokyklų.

Atsižvelgiant į užsienio kalbų pasiekimų vertinimo rezultatus, taip pat į Lietuvos ir užsienio ekspertų rekomendacijas, šiais metais visos anglų kalbos testo užduotys, kaip numatoma Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, bus orientuotos į B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų testo lygis orientuotas į A2 lygį. Kaip ir ankstesniaisiais metais, testą sudarys trys dalys – klausymo, skaitymo ir rašymo. Testo trukmė – 1 val. 45 min.

Mokinius užregistravusioms mokykloms keturių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) pasiekimų lygio testai su jų vertinimo instrukcijomis pateikiami per duomenų perdavimo sistemą KELTAS nuo balandžio 20 d. 8 val. iki balandžio 24 d. Tos mokyklos, kurios mokinių neregistravo atlikti testo, užduotis galės pasiimti iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS balandžio 22–24 d. Nuo balandžio 27 d. testų užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje.

Po testo vykdymo ir jo įvertinimo prašytume už atskiras užduotis mokinių gautus taškus suvesti į sistemą KELTAS. Taip siekiama gauti grįžtamąjį ryšį apie pasiekimų lygio testų naudojimą ir pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygius. Tik suvedus duomenis, bus nustatomas mokinių pasiektas kalbos mokėjimo lygis. Galutinė duomenų suvedimo data – gegužės 4 d.

Parašykite komentarą